2011, ഫെബ്രുവരി 17, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഞാന്‍ഇന്നലെ ഞാനൊരു നിഷേധിയായിരുന്നു,
കള്ളന്റെ മുന്നില്‍ കപട രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മുന്നില്‍,
അഴിമതക്കാരന്റെ മുന്നില്‍,
പക്ഷെ, യഥാര്‍ത്ഥംത്തില്‍ ഞാനൊരു പ്രതിഷേധിയണു.
അവഗനിക്കപ്പെട്ട, അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ട ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ